MUUSSEGADA

FIRA DE LA VEDELLA AUTÒCTONA DE CATALUNYA

DISSABTE 25

DIUMENGE 26

MUUSSEGADA

FIRA DE LA VEDELLA AUTÒCTONA DE CATALUNYA

MUUSSEGADA

FIRA DE LA VEDELLA AUTÒCTONA DE CATALU

NYA

18.00h

19.00h – 22.00h

Durant tot el vespre