MUUSSEGADA

FIRA DE LA VEDELLA AUTÒCTONA DE CATALUNYA

DISSABTE 26

DIUMENGE 27

MUUSSEGADA

FIRA DE LA VEDELLA AUTÒCTONA DE CATALUNYA

MUUSSEGADA

FIRA DE LA VEDELLA AUTÒCTONA DE CATALU

NYA

18.00h – 20.00h

20.00h

I després

Durant tot el dia

DISSABTE 26

18.00h – 20.00h

20.00h

I després

Durant tot el dia

DIUMENGE 27

09.00h

10.00h

11.00h

Tot seguit

12.00h

12.30h

Durant tot el matí